Açık Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İNTERNET SİTESİ KULLANICISINA AİT KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARIMINA İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

İşbu muvafakatname kapsamında Bonvedi Bilişim Teknolojileri A.Ş. ile paylaşmış olduğum kimlik, iletişim ve işlem güvenliği ve pazarlama verilerimin

Bonvedi’’nin

  • Hizmet kalitesini ve hizmet sürekliliğini kesintisiz bir şekilde sağlayabilmesi
  • Bilgi güvenliği süreçleri ve iletişim faaliyetlerini yürütebilmesi,
  • İş faaliyetlerinin yürütebilmesi ve denetleyebilmesi,
  • Ürün ve hizmet satış süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi,
  • Müşteri ilişkilerine ve memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
  • Müşteriler tarafından gelen talep ve şikayetlerin takip edilebilmesi
  • Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Hakların korunması kapsamında saklama ve depolama faaliyetlerinin yürütülmesi

amaçlarıyla Bonvedi ile ortak kullanılan sunucu, bulut hizmetleri ve bilişim hizmetlerinin depolama alanlarının bir kısmının yurtdışında olması ve bu kapsamda daha etkin internet hizmeti sunulabilmesinin sağlanması için yurtdışına aktarılmasına  açık rıza gösterdiğimi, işbu muvafakatnameyi hiçbir baskı veya zorlama altında olmaksızın, hür irademle okuduğumu, kabul ve beyan ediyorum.

Kişisel verilerimin yurtdışına aktarılmasına onay veriyorum.

İnternet Sitesi Kullanıcısı

İsim :

Soyisim:

Tarih:

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA TİCARİ İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

İşbu muvafakatname kapsamında Bonvedi ile paylaşmış olduğum telefon ve e-posta bilgilerimin Bonvedi tarafından,  aydınlatma metni doğrultusunda  ürün, hizmet ve kampanyalarla ilgili reklam, pazarlama ve bilgi amaçlı SMS, MMS, e-posta şeklinde elektronik ileti gönderilmesine ve tarafımla iletişime geçilmesine açık rıza gösterdiğimi, işbu muvafakati hiçbir baskı veya zorlama altında olmaksızın, hür irademle okuduğumu, kabul ve beyan ediyorum

Tarafıma reklam ve pazarlama amaçlı elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum.

Müşteri

İsim :

Soyisim:

Tarih: